Just Wait...

Kalkylränta

Beräknar vad kalkylräntan blir och används vid investeringskalkyler.

Kalkylränta

IndataResultat
Realt vinstkravr=%%
Inflationi=%%
Administrationspåläggadm=%%
Riskpåläggrisk=%%
Nominell kalkylräntan=%%

Förklaringar

Realt vinstkrav

Vilket vinst krav man har på investeringen.

Inflation

Inflation är ett mått på hur mycket pengarnas värde minskar vart år.

Administrationspålägg

Ett pålägg som ska täcka de administrativa kostnaderna.

Riskpålägg

Ett mått på hur hög avkastning man vill ha beroende på hur stor risk det finns i projektet.

Nominell kalkylränta

Den totala räntan det vill säga inklusive reala räntan och inflationen.

Formler

Kalkylränta:Kalkylränta