Just Wait...

Stuprör

Beräknar mängden dagvatten ett stuprör och hängränna kan klara av.

Stuprör

IndataResultat
Inner diameterdi=mmmm
Fyllnadsgradf=
Rör råhetk=mmmm
FlödeQd=l/sl/s

Hängränna halvcirkulär

IndataResultat
TvärsnittsareaA=mm2
Lutningmm/m
LängdL=m
DjupD=mm
FlödeQd=l/s

Förklaringar

Flöde

Det flöde som flödar i stupröret alternativt i hängrännan.

Innerdiameter

Avser innerdiametern på det beräknade stupröret.

Rör råhet

Ett mått på hur slätt rörmaterialet är.

Fyllnadsgrad

Hur stor andel av röret som är fyllt vanligtvis upp till 0,33.

Tvärsnittsarea

Tvärsnittsarea på den aktuella hängrännan.

Lutning

Den lutning som hängrännan är monterad med.

Längd

Avser den längd av hängränna som för dagvatten till en stupränna.

Djup

Avser djupet på den aktuella hängrännan.

Formler

Stuprör:Stuprör
Hängränna cirkulärt:Hängränna cirkulärt