Just Wait...

Stuprör

Beräknar mängden dagvatten ett stuprör och hängränna kan klara av.

Stuprör

IndataResultat
Innerdiameterdi=mmmm
Fyllnadsgradf=
Rör råhetk=mmmm
FlödeQd=l/sl/s

Hängränna halvcirkulär

IndataResultat
TvärsnittsareaA=mm2
Lutningmm/m
LängdL=m
DjupD=mm
FlödeQd=l/s

Förklaringar

Djup

Avser djupet på den aktuella hängrännan.

Flöde

Det flöde som flödar i stupröret alternativt i hängrännan.

Fyllnadsgrad

Hur stor andel av stupröret som är fyllt, vanligtvis upp till 0,33.

Innerdiameter

Avser innerdiametern på det beräknade stupröret.

Lutning

Den lutning som hängrännan är monterad med.

Längd

Avser den längd av hängränna som för dagvatten till en stupränna.

Rör råhet

Ett mått på hur slätt rörmaterialet som stupröret är gjort av är.

Tvärsnittsarea

Tvärsnittsarea på den aktuella hängrännan.

Formler

Stuprör:Stuprör
Hängränna cirkulärt:Hängränna cirkulärt