Just Wait...

Ljudsummering

Summerar ett antal olika ljudkällor till en samlad ljudkälla.

Ljudsummering

Ljudkälla 1Lp1=db
Ljudkälla 2Lp2=db
Ljudkälla 3Lp3=db
Ljudkälla 4Lp4=db
Ljudkälla 5Lp5=db
Summadb

Ljudsummering

FrekvensSumma
631252505001000200040008000FilterFilter
Källa 1
Källa 2
Resultat

Förklaringar

Ljudeffektsnivå

Är ett mått på hur mycket effekt källan avger till sin omgivning. Ljudeffektnivån är i de flesta fall oberoende på placering i lokalen.

Decibel (dB)

Är ett logaritmiskt mått som anger ett förhållande till till ett referensvärde. Vanligt använt inom ljudbestämningar men förekommer även inom andra områden. Grundenheten är egentligen Bel men används nästan uteslutande med prefixet deci dvs 1/10 Bel.

dB(A)

A-vägning är den vanligaste filtret som används och är tillämpbart för normala frekvenser och ljustyrkor. A-vägning dämpar de låga frekvenserna och förstärker de medelhöga, A-vägda filter är framförallt tänkta till att användas vid mätning av de svagare ljuden.

dB(B)

B-vägda filter är tänkt att hantera de mellanstarka ljuden men dessa B-vägda filter används sällan lägre.

dB(C)

C-vägda filter är till för de högsta ljudenLjudfilter med en C-vägning används framförallt för ljud med starka och låga frekvenser som till exempel fläktljud men används även för för korta och kraftiga ljudstötar detta då C-vägda filter inte dämpar de låga frekvenserna till skillnad mot A-vägda filter.

Formler

Ljudsummering:Ljudsummering