Just Wait...

Stegljud

Beräknar stegljudet genom ett golvbjälklag beroende på dess uppbyggnad.

Stegljud

IndataResultat
Tjocklekh=m
Dynamiska elasticitetsmodulE=N/m2
Densitetρ=kg/m3
Avstrålningsfaktorσ=
Förlustfaktorη=
StegljudLn=dB

Förklaringar

Tjocklek

Avser tjockleken på det aktuella bjälklaget.

Dynamiska elasticitetsmodul

Elastisitetsmodulen är en materialberoende variabel som visar förhållandet mellan mekanisk spänning och deformation. Går även under namnet Youngs modul.

Densitet

Avser densiteten på det aktuella bjälklaget dvs hur tungt det är.

Avstrålningsfaktor

Avstrålningsfaktorn är ett mått på hur väl böjvågsfältet i bjälklaget överförs till den omgivande luften. För en frekvens större än den kritiska frekvensen sätts faktorn till 1.

Förlustfaktor

Förlustfaktorn beskriver den relativt förlorade energi per radian.

Stegljud

Ljud som alstras vid t ex gång på bjälklag. Ljudet transporteras via konstruktionen vidare ut till luften på andra sidan.

Formler

Stegljud:Stegljud