Just Wait...

Periodiska systemet

Förklaringar

Övergångsmetaller
Ädelgaser
Halogener
Icke metall
Lantanoider
Aktinoider
Alkalimetaller
Alkaliska jordartsmetaller
Okända kemiska egenskaper
Övriga metall
Metall