Just Wait...

Ohms lag

Beräknar förhållandet mellan resistans, spänning, och ström.

Ohms lag

IndataResultat
SpänningU=VV
StrömI=AA
ResistansR=ΩΩ

Ohms lag och effektlagen

IndataResultat
SpänningU=VV
StrömI=AA
ResistansR=ΩΩ
EffektP=WW

Förklaringar

Fyll i 2 av indata fälten och välj vilken beräkning du vill göra.

Effekt

Det fysikaliska begreppet är ett mått på hur mycket arbete som utförs under en tidsenhet. SI-enheten för effekt är watt (W) vilket är samma sak som joule per sekund. Beräkningen är gjord för likström och likspänning.

Spänning

Elektrisk spänning mäts i volt (V) och definieras som den spänning över en elektrisk som behövs för att strömstyrkan 1 A ska generera 1 W.

Ström

Elektrisk ström mäts i SI-enheten ampere (A) och definieras som den laddningsmängd som transporteras per tidsenhet.

Resistans

Resistans är en strömbegränsande förmåga hos en elektrisk krets dvs vilket motstånd som finns i kretsen. Resistans mäts i ohm (Ω).

Formler

Ohmslag:Ohms lag
Effektlagen:Effektlagen
Ohms- och effektlagen:Ohms- och effektlagen