Just Wait...

Ridåvärmare

Beräknar luftflödet som behövs för att en ridåvärmare ska hindra kallras.

Ridåvärmare

IndataResultat
Öppningens breddB=m
Öppningens höjdH=m
Temperatur utetu=ºC
Temperatur inneti=ºC
TryckskillnadΔP=Pa
Vindhastighetv=m/s
Gravitationskoefficient g=m/s2
FlödeskoefficientCd=
VindriktningskoefficientCv=
Luftflöde pga temperaturQT=
Luftflöde pga tryckQP=
Luftflöde pga vindQV=
Totalt luftflödeQtot=

Ridåvärmare

IndataResultat
Öppningens breddB=m
Öppningens höjdH=m
Luftdensitet uteρu=kg/m3
Luftdensitet inneρi=kg/m3
TryckskillnadΔP=Pa
Vindhastighetv=m/s
Gravitationskoefficient g=m/s2
FlödeskoefficientCd=
VindriktningskoefficientCv=
Luftflöde pga temperaturQT=
Luftflöde pga tryckQP=
Luftflöde pga vindQV=
Totalt luftflödeQtot=

Förklaringar

Premium funktioner ""

Ger möjligheten att ange temperturen ute resp inne istället för luftensdensitet.

Öppningens bredd

Avser bredden på den aktuella porten eller dörren där ridåvärmaren sitter.

Öppningens höjd

Avser höjden på den aktuella porten eller dörren där ridåvärmaren sitter.

Gravitationskoefficient

Avser jordens gravitation på den plats där ridåvärmaren finns.

Flödeskoefficient

En koffient som ligger mellan 0,6 och 0,9

Vindriktningskoefficient

En koffient som ligger mellan 0,5 och 0,6 om vind är vinklrätt mot öppningen och mellan 0,25 och 0,36 vid diagonal vindriktning.

Temperatur ute

Temperaturen utomhus eller den kalla sidan av ridåvärmaren.

Temperatur inne

Temperaturen inomhus eller den varma sidan av ridåvärmaren.

Luftdensitet ute

Densiteten på den kalla luften.

Luftdensitet inne

Densiteten på den varma luften.

Tryckskillnad

Avser tryckskillanden mellan ute och inne. En ridåvärmare klarar sällan att hantera en tryckskillnad som överstiger 5 Pa.

Vindhastighet

Avser den hastughet som en eventuell vind blåser mot öppningen.

Luftflöde pga temperatur

Det luftflöde som behövs för att uppväga temperaturskillnaden på var sida om ridån.

Luftflöde pga tryck

Det luftflöde som behövs för att uppväga tryckskillnaden på var sida om ridån.

Luftflöde pga vind

Det luftflöde som behövs för att uppväga vindlasten mot ridån.

Totalt luftflöde

Det totala luftflödet på ridån.

Formler

Flöde på grund av temperatur:Flöde på grund av temperatur
Flöde på grund av tryck:Flöde på grund av tryck
Flöde på grund av vind:Flöde på grund av vind
Total flöde:Total flöde