Just Wait...

Aggregat energi

Beräknar den årliga energiförbrukningen för ett ventilationsaggregat.

Aggregat energi

IndataResultat
NormalårstemperaturTn=˚C
TilluftstemperaturTt=˚C
FrånluftstemperaturTf=˚C
FlödeQ=m3/s
Återvinningsgrad n=%
Drift tiddagar/vecka
Drift tidtim/dag
UppvärmningsenergiEv=kWh/år
KylningsenergiEk=kWh/år

Förklaringar

Premium funktioner ""

Ger möjligheten att variera återvinningsgraden för beräkningarna.

Normalåretemperatur

Median årstemperaturen på den aktuella orten. Det vill säga vid vilken temeperatur som har lika många dagar som är varmare som kallare.

Tilluftstemperatur

Temperaturen på luften som blåses in i lokalen via ventilationen.

Frånluftstemperatur

Temperaturen på den luft som lämnar lokalen.

Flöde

Det flöde som energibehovet ska beräknas på.

Återvinningsgrad

Avser verkningsgraden på återvinningen i ventilationsaggregatet.

Drifttid

Avser hur många timmar per dag och dagar i veckan som luftbehandlingsaggregatet går.

Uppvärmningsenergi

Den energi som går åt att värma upp uteluften till önskad tilluftstemperatur under ett år.

Kylningsenergi

Den energi som går åt att kyla ner uteluften till önskad tilluftstemperatur under ett år.