Just Wait...

Solcellstemperatur

Beräknar temperaturen för på solcellspanel beroende på hur den är placerad.

Solcellstemperatur

IndataResultat
OmgivningstemperaturTu=˚C˚C
GlobalstrålningE=W/m2W/m2
Placerings koeffC=˚C/(W/m2)
SolcellstemperaturT=˚C˚C

Förklaringar

Omgivningstemperatur

Den omgivande temperaturen, vanligtvis utomhustemperaturen.

Globalstrålning

Den solstrålning som träffar den aktuella panelen.

Placerings koeff

En koefficent som varierar beroende på hur den aktuella panelen är placerad.

Solcellstemperatur

Avser den temperatur som blir på sollcellen. Beräkningen tar inte hänsyn till vindhastighet eller solcellens verkningsgrad som även kan påverka temperaturen.

Formler

Solcellstemperatur:Solcellstemperatur