Just Wait...

Resistans

Beräknar resistansen och resistivteten hos olika material.

Resistivitet

IndataResultat
Längdl=
Resistivitetρ=Ωm
AreaA=
ResistansR=

Resistivitet

IndataResultat
Längdl=
Resistivitet*ρ=ΩmΩm
AreaA=
ResistansR=

Parallellkopplade resistanser

Resistans 1R1=Ω
Resistans 2R2=Ω
Resistans 3R3=Ω
Resistans 4R4=Ω
Resistans 5R5=Ω
SummaRtot=Ω

Seriekopplade resistanser

Resistans 1R1=Ω
Resistans 2R2=Ω
Resistans 3R3=Ω
Resistans 4R4=Ω
Resistans 5R5=Ω
SummaRtot=Ω

Förklaringar

Premium funktioner ""

Ger möjligheten till att välja ett antal olika typer av material samt tabellvärden för de nedan.

Resistans

Visar hur stort motstånd eller resistans som det är i den aktuella ledaren.

Längd

Avser den längd som den aktuella ledaren har.

Area

Avser tvärsnittsaren på den aktuella ledaren.

Resistivitet

Resistivitet är en materialkoefficent som visar hur stort motståndet ett material har för att leda en elektriskström. Ett urval av vissa vanliga material redovisas nedan.

Formler

Resistivitet:Resistivitet
Resistans parallellkopplade:Resistans parallellkopplade
Resistans seriekopplade:Resistans seriekopplade