Just Wait...

Rörvikt

Beräknar vikten på ett rör per meter inkulsive media och isolering.

Rörvikt

IndataResultat
Rörtyp
Rörviktmr=kg/m
Media
Koncentrationk=%
Mediaviktmm=kg/m
Isoleringstjocklekti=mm
Isoleringsdensitetρi=kg/m3
Isoleringsviktmi=kg/m
Total viktmt=kg/m

Rörvikt

IndataResultat
Rörytterdiameterdy=mm
Rörtjocklektr=mm
Rördensitetρr=kg/m3
Rörviktmr=kg/m
Mediadensitetρm=kg/m3
Mediaviktmm=kg/m
Isoleringstjocklekti=mm
Isoleringsdensitetρi=kg/m3
Isoleringsviktmi=kg/m
Total viktmt=kg/m

Förklaringar

Premium funktioner ""

Ger möjligheten till att välja ett antal olika typer av rör från ett urval av leverantörer samt att välja olika typer av medier i röret.

Rörytterdiameter

Den yttre diametern på det aktuella röret.

Rörtjocklek

Avser godstjockleken på det aktuella röret.

Rördensitet

Avser densiteten på det material som röret är tillverkat av.

Rörvikt

Avser vikten på det aktuella röret per meter.

Mediadensitet

Syftar till densiteten på det medium som flödar genom det aktuella röret. I ursprungsläget satt till vatten.

Mediavikt

Avser vikten per meter på det media som flödar genom röret.

Isoleringstjocklek

Avser tjockleken på den isolering som omger röret.

isoleringsdensitet

Syftar till densiteten på den isolering som omger det aktuella röret.

Total vikt

Är den sammanlagda vikten per meter av röret inklusive mediet och isoleringen.