Just Wait...

Skjuvspänning

Beräknar skjuvspänningen.

Elasticitetsmodul

IndataResultat
AreaA=
KraftF=
Skjuvspänningτ=

Förklaringar

Skjuvspänning

Är den spänning som en kraft påverka ett tvärsnitt med.

Kraft

Den kraft som trycker på tvärsnittet.

Area

Tvärsnittets area som är påverkad av kraften.

Formler

Skjuvspänning:Skjuvspänning