Just Wait...

Sannolikt flöde

Beräknar sannolikt flöde för dagvatten ifrån en yta.

Sannolikt flöde

IndataResultat
Sannolik regnintensitetIs=l/s m2l/s m2
Horisontell projicerad areaA=m2m2
YtkoefficientC=
Riskfaktorɣ=
Sannolikt regnvattenflödeq=l/sl/s

Förklaringar

Sannolik regnintensitet

Är det flödet på regnet som varar i 10min och inträffar en gång vart 5år den aktuella orten
För areor på mindre än 10 000 m2 kan regnintensiteten sättas till 0.013 l/s m2 för hela landet.

Ytkoefficient

Ytkoefficient är ett värde som visar hur pass mycket en yta släpper igenom vatten. Ju högre siffra detso mindre vattensläpper ytan igenom.

Typ av ytaArea m2ɣ
Trädgårdstomt<15000,3
Grusbelagd yta<15000,6
Gräsyta obehandlad mark.<15000,1
Yta med tät beläggning tex tak, asfalt eller betong.-1,0

Riskfaktor

En faktor som tar hänsyn till konsekvens av att dagvatten systemet inte kan hantera flödet.

Typ av avvattningɣ
Utvändig avvattning0,3
Utvändig avvattning där översvämning kan skapa problem som tex över ingångar till offentliga byggnader.1,5
Invändig avvattning eller där ovanligt kraftiga regn kan skapa läckage in i byggnaden.2,0
Invändig avvattning där högt skydd krävs som sjukhus, byggnader som är kritiska för kommunikation, byggnader med dyrbar konst, lager med varor som bildar giftiga gaser eller blir brandfarliga vid kontakt med vatten.3,0

Horisontellt projicerad area

Den projicerade arean motsvarar den area som syns rakt uppifrån.

Sannolik regnvattenflöde

Den beräknade sammanlagda vatten mängden som avges i ifrån de beräknade ytan.

Formler

Sannolikt regnvattenflöde:Sannolikt regnvattenflöde