Just Wait...

Koldioxid

Beräknar koldioxidhalten i förhållande till vilken verksamhet och personbelastningen lokalen har.

Koldioxid

IndataResultat
Personbelastningn=
CO2 avgivningB=l/h
CO2-halt i uteluftenBu=ppm
Max tillåten CO2-haltC∞=
Flöde/areaq/A=-l/s, m2
AreaA=m2
Flödeq=-l/s

Koldioxid

IndataResultat
Personbelastningn=st/m2
CO2 avgivningB=l/h
CO2-halt i uteluftenBu=ppm
Max tillåten CO2-haltC∞=
Flöde/areaq/A=l/s, m2

Förklaringar

Premiumfunktioner ""

Ger möjligheten att välja personbelastning och CO2 avgivning, samt visar värdena nedan.

Personbelastning

Nedan finns en generell uppskattning på hur många person som man kan förvänta sig att det befinner sig i den aktuella lokalen samtidigt.

CO2 avgivning

Avser hur mycket koldioxid som avges till det aktuella utrymmet beroende på vilken och hur aktiv verksamhet som drivs i den aktuella lokalen.

Max tillåten CO2-halt

Den maximala CO2-halt som tillåts för att uppnå respektive klass.

CO2-halt i uteluften

Den koldioxid halt som finns i uteluften i verksamhetens omgivningen.

Flöde/area

Det minsta flödet per m2 som behövs för att klara av att hålla den angiva koldixid halten i det aktuella fallet.

Area

Golvarean på den lokal som beräkningen gäller.

Flöde

Det rekomenderade totala luftflödet i den aktuella lokalen.

Formler

Koldioxid:Koldioxidhalt