Just Wait...

Beräkningspunkter

Beräknar det största avståndet mellan mätpunkter som ska användas för att beräkna belysningsstyrkan.

Avstånd mellan beräkningspunkter

IndataResultat
Areans långa sidadL=m
Areans korta sidadK=m
Max avståndP=m

Förklaringar

Area sida

Avser sidorna på den area som ska beräknas.

Max avstånd

Det största avståndet mellan de mätpunkter som ska användas i beräkningen av belysningsstyrkan.

Formler

Beräkningspunkter:Beräkningspunkter