Just Wait...

Längd

Omvandlar mellan olika längdenheter.

Längd

Indata
Milimetermm
Meterm
Inchin
Footft

Förklaringar

Meter

Meter är SI-enheten för längd och definierad som den sträcka ljuset färdas i absolut vakuum på en 1/299792458 sekund

Inch

Inch är en längd enhet som framförallt används i USA och det går 12 inch på 1 foot

Foot

Foot är en längd enhet som används officellt bara i USA, men används inofficellt även i andra länder som tex Storbritaninen.