Just Wait...

Korrosivitetsklass

Sammanställning över de olika korrosivitetsklasserna.

Korrosivitetsklass

KorrosivitetsklassMiljöns korrosivitetUtomhusInomhus
C1Mycket låg-Uppvärmda byggnader med ren luft tex kontor, affärer, skolor etc.
C2LågAtmosfär med låg nivå av föroreningar tex lantliga områden.Ouppvärmda byggnader där kondensering kan uppstå tex depåer och sporthallar.
C3MåttligUrbana och industriell luft med medel hög halt av svaveldioxid, samt kustområden med låg salthalt.Produktionsrum med hög luftfuktighet och en del föroreningar tex livsmedel produktions lokaler, tvättinrättningar, bryggerier, mejerier etc.
C4HögIndustriella områden och kustnära områden med medel hög salthalt.Kemiska anläggningar, badhus, båtvarav eller liknande.
C5-I (Industriell)Mycket högIndustriella områden med hög luftfukighet med en aggresiv atmosfär.Byggnader eller områden nästan permanent kondensering och med hög halt av föroreningar.
C5-M (Marin)Mycket högKustnära och havsområden med hög salthaltByggnader eller områden nästan permanent kondensering och med hög halt av föroreningar.

Respektive klassning ovan kan även delas in i olika nivåer enligt nedan.

HållbarhetÅr
Låg2-5
Medel5-15
Hög>15

Kategorier för vatten och jord.

KategoriMiljöExempel på miljöer och byggnader.
lm1Färsk vattenFlod installationer, vattenkraftverk etc
lm2Havs eller bräckt vattenHamn områden med byggnader som slussar, bryggor, havsplatformar etc
lm3JordNedgrävda tankar, stålpelare, stålrör etc

Rostnivå.

Klassning enl ISOKlassning enl ASTMRostad yta
%
Ri 0100
Ri 190,05
Ri 270,5
Ri 361
Ri 448
Ri 51 - 240-50

Förklaringar

Korrosivitetsklass

Anger i vilken grad av korrosion eller avfrätning per tids enhet som man kan förvänta sig beroende på omgivningen.

Ett annat namn för korrosivitetsklass som tidigare använts är miljöklass.

Kategorier för vatten och jord.

Gäller för byggnader som är nedsänkta i vatten eller nedgrävda i jord.

Hållbarhet

Ett sätt att definiera olika rostskydd inom en korrosivitetsklass och hur lång tid det tar att nå rostnivå Ri 3.

Rostnivå

En klassning över hur stor del av ytan som är angripen av rost.

ASTM

ASTM eller "American Society for Testing and Materials" är en amerikansk klassning över hur stor del av ytan som är angripen av rost.