Just Wait...

Flöde

Omvandlar mellan olika flödesenheter.

Flöde

Indata
Resultatl/sm3/s
l/minm3/min
l/hm3/h

Förklaringar

Flöde

Flöde inom stömningsmekanik definieras som den volym som passerar en gränsytan per tidsenhet. SI-enheten för flöde är m3/s