Just Wait...

Hygieniska gränsvärden

Beräknar det sammanlagda hygieniska gränsvärdet för ett antal olika ämnen och provtillfällen.

Hygieniska gränsvärden

Ämne 1Ämne 2Ämne 3Ämne 4
Gränsvärde
TidUppmätt
värde
TidUppmätt
värde
TidUppmätt
värde
TidUppmätt
värde
minppmminppmminppmminppm
Prov 1
Prov 2
Prov 3
Prov 4
Prov 5
Medelvärde
Hygienska gränsvärdet

Förklaringar

Hygieniskt gränsvärde

Visar det högsta godtagbara genomsnittshalten av luftföroreningar i inandningsluften.

Tabell över ett urval av ämnens gränsvärden.

Tid

Är den tid som provet har samlats in.

Uppmätt värde

Den halt av ett specifikt ämne som mätts upp under den aktuella testperioden.

Medelvärde

Är det beräknade tidsavvägda medelvärde från de olika provtillfällena.

Hygienisk effekt

Visar det sammanvägda effekterna av de olika testade ämnena i luften. Den högsta godtagbara nivån brukar vanligtvis vara 1.

Formler

Hygienska effekten:Hygieniska effekt
Medelvärde:Medel tid