Just Wait...

Induktans

Beräknar induktansen för en elektisk ledning.

Induktans

IndataResultat
ResistansR=ΩΩ
TidskonstantτL=ss
InduktansL=

Reaktans induktiv

IndataResultat
Vinkelfrekvensω=rad/sΩ
ReaktansXI=ΩΩ
InduktansL=

Seriekopplade induktanser

Induktans 1L1=
Induktans 2L2=
Induktans 3L3=
Induktans 4L4=
Induktans 5L5=
SummaLtot=

Parallellkopplade induktanser

Induktans 1L1=
Induktans 2L2=
Induktans 3L3=
Induktans 4L4=
Induktans 5L5=
SummaLtot=

Förklaringar

Induktans

Induktans är ett mått förhållandet mellan strömstyrkan och det magnetiska flödet. Induktansen i en krets motverkar förändringar av strömmen som passerar en spole. Enheten för induktans är Henry (H) eller alternativt Weber per ampere. 1 H är i de flesta fall en mycket hög induktion där av används till exempel mH etc istället.

Resistans

Resistans är en strömbegränsande förmåga hos en elektrisk krets dvs vilket motstånde som finns i kretsen. Resistans mäts i ohm (Ω).

Induktans tidskonstanten

En konstant som används vid beräkningarna.

Reaktans

Reaktans är en betckning för ett frekvensberoende elektrisk motstånd som förekommer både i kapacitiv och induktiv form.

Vinkelfrekvens

Vinkelfrekvens kan även kallas rotationshastighet och är ett mått hur mycket ett föremål roterar runt sitt rotationscentrum. Vinkelhastighet mäts i SI-enheten radianer per sekund (rad/s). Radianer är en omskrivning för grader som underlättar matematiska beräkningar.

Formler

Induktans:Induktans
Reaktans:Reaktans indukativ
Seriekopplad induktans:Seriekopplad induktans
Parallellkopplad induktans:Parallellkopplad induktans