Just Wait...

Värmeväxlare

Beräknar hur stor verkningsgraden på en värmeväxlare är.

Värmeväxlare

IndataResultat
Tilluft˚C˚CVärmeväxlare
Frånluft˚C˚C
Uteluft˚C˚C
Avluft
Verkningsgrad%%

Förklaringar

Den schematiska bilden är för en korsströmmsvärmeväxlare men beräkningarna fungerar även på andra typer av värmeväxlare.

Uteluft

Den lufttemperatur som går in i värmeväxlaren vanligtvis den samma som den dimensionerande uteluftstemperaturen.

Frånluft

Den temperatur på den luft som lämnar lokalen/er och går in i värmeväxlaren.

Tillluft

Den temperatur på den luft som ska in i lokalen/er.

Avluft

Benämningen på den luften som passerat värmeväxlaren och är på väg ut i det fria.

Verkningsgrad

Verkningsgrad för den aktuella värmeväxlaren varierar beroende på vilken typ av växling som väljs. Några vanliga typer av värmeväxlare redovisas nedan.

Roterandevärmeväxlare

Roterandevärmeväxlare vilket kortfattat är ett roterande hjul som luft åker igenom medan frånluftsvärmen överförs till tilluften denna typ av vvx har normalt en verkningsgrad på 80-85%

Plattvärmeväxlare

Plattvärmeväxlare återvinner värmen via vvx där till- och frånluft aldrig kommer i kontakt med varandra de vanligaste typerna av plattvärmeväxlare är:
- Korsströmsvärmeväxlare har normalt en verkningsgrad på 50-60%.
- Motströmsvärmeväxlare har normalt en verkningsgrad runt 90% återvinningsgrad.

Vätskekopplad värmeåtervinning

Vätskekopplad värmeåtervinning består av ett värmebatteri i till respektive frånluften och är kopplade till varandra via rör. Verkningsgraden på vätskekopplad återvinning ligger normalt mellan 50-60%.

Formler

Verkningsgrad:Verkningsgrad