Just Wait...

Värmeväxlare

Beräknar effektiviteten på vvx.

Värmeväxlare

IndataResultat
Primär sida
Framledningtemp.tpf=˚C˚CVärmeväxlare
Returledningtemp.tpr=˚C˚C
Flödeqp=l/s
Sekundär sida
Framledningtemp.tsf=˚C˚C
Returledningtemp.tsr=˚C˚C
Flödeqs=l/s
Verkningsgradn=%%
Effektp=kW

Förklaringar

Returledningstemperatur

Den temperatur som vätskan har på efter den har utför sitt arbete på primär- respektive sekundärsidan.

Framledningstemperatur

Den temperatur som vätskan har på före den har utför sitt arbete på primär- respektive sekundärsidan.

Flöde

Avser flödet på respektive sida av värmeväxlaren.

Effekt

Avser den effekt som förs över mellan primär och sekundärsidan via värmeväxlaren.

Primärsida

Avser distributions systemet i den aktuella anläggningen vanligtvis det interna huvudsystemet.

Sekundärsida

Avser det del system som shunten skall försörja i den aktuella anläggningen till exempel värmen till ett fläktaggregat, radiatorsystem etc.

Verkningsgrad

Verkningsgrad för den aktuella värmeväxlaren har dvs hur effektivt den överför värme mellan de olika sidorna.

Formler

Värmeväxlare:Värmeväxlare för luft
Effekt:Effekt