Just Wait...

Ledningskapacitet

Beräknar kapaciteten i den aktuella spillvattenledningen.

Liggande spillvattenledning

IndataResultat
Innerdiameterdi=mm
Fyllnadsgradf=%
LedningsfallS=
Ytråhetk=mm
Medel skjuvspänningτm=N/m2
FlödeQ=

Stående spillvattenledning

IndataResultat
Fyllnadsgradf=%
Inner diameterdi=mm
Ytråhetk=mm
FlödeQ=

Förklaringar

Premium funktioner ""

Ger medelskjuvspänningen i röret vid fullt rör.

Fyllnadsgrad

Avser hur stor andel av röret som är fyllt vid beräkningspunkten.

Innerdiameter

Avser den inre diametern på det rör som ska beräknas.

Ledningsfall

Ett mått som visar hur mycket det aktuella röret lutar i flödesriktningen. Mäts i promille.

Ytråhet

Ett mått på hur glatt ytan på röret är.

Flöde

Det flöde som flödar genom röret.

Medelskjuvspänningen

Visar den medelkjuvspänning som uppstår i röret då det är fyllt och vilket bör överstiga 1,0 N/m2 för att anses vara självrensande dock rekomenderas ofta att den överstiger 1,5 N/m2 för rör utomhus medan för rör inomhus rekomenderas 2,5 N/m2.

Formler

Liggande ledning:Liggande ledning
Stående ledning:Liggande stående
Delvis fylld ledning:Delvis fylld ledning
Medelskjuvspänning :