Just Wait...

Vindlast

Beräknar vindtrycket/lasten som påverkar den aktuella byggnaden.

Vindlast

Indata Resultat
Höjd z= m
Vindzon cpe=
Terrängtyp
Referensvindhastighet vb= m/s
Turbulensfaktor KI=
Topografifaktor co=
Densitet ρ= kg/m3
Säkerhetsfaktor γd=
Lastfaktor γf=
Vindlast wd= N/m2

Förklaringar

Referensvindhastigheten

Är ett referensvärde som kan plockas ur bilderna nedan och som definieras som medelvindhastigheten under 10min på 10 meters höjd över marken och uppstår 1 gång på 50år samt har en råhetsfaktor z0=0,05.

Referensvindhastigheten Referensvindhastigheten

Vindzon

En faktor som beror på vilken sida av byggnadens väggar som beräknas i enlighet med bilden nedan.

Terrängfaktor

Vindzon Cpe
A -1,2 (sug)
B -0,8 (sug)
C -0,5 (sug)
D 0,8 (tryck)
E -0,7 (sug)

Terrängtyp

Terrängtyp z0 z0
m m
0 Havs- eller kustområde exponerat för öppet hav. 0,003 1
I Sjö eller plant och horisontellt område med försumbar vegetation utan hinder. 0,01 1
II Område med låg vegetation som gräs och enstaka hinder med minsta inbördes avstånd lika med 20x hindrens höjd (tex träd, byggnader). 0,05 2
III Område täckt med vegetation, byggnader eller enstaka hinder med största inbördes avstånd lika med 20x hindrens höjd (tex byar, förorter och skogsmark). 0,3 5
IV Område där minst 15% av arean är bebyggd och där medelhöjden på byggnaderna är minst 15m. 1,0 10

Densitet

Densiteten på luften som kan förväntas vid extrema vindförhållande inom det aktuella området, sätt vanligvis till 1,25 kg/m3.

Turbulensfaktor

En faktor som tar hänsyn till hur turbulensen som uppstår runt byggnaden, sätt vanligtvis till 1.

Topografifaktor

En faktor som tar hänsyn till hur topografin runt byggnaden är, sätt vanligtvis till 1.

Säkerhetsfaktor

En faktor som ta hänsyn till säkerhetsmarginaler vid beräkningarna.

Säkerhetsklass γd Risk för personskada
1 0,83 Låg
2 0,91 Normal
3 1 Hög

Lastfaktor

En faktor som som beror på hur lasten påverkar väggen vanligtvis en variabel last dvs vind.

Vindlast

Den dimensionerade vindlasten som den aktuella väggen utsätts för.

Formler

Råhetsfaktor: Råhetsfaktor zmin<=z<=zmax
Råhetsfaktor: Råhetsfaktor z<=zmin
Terrängfaktor: Terrängfaktor
Turbulens: Turbulens
Turbulensintensitet: Turbulensintensitet zmin<=z<=zmax
Turbulensintensitet: Turbulensintensitet z<=zmin
Medelvindhastighet: Medelvindhastighet
Karakteristiska hastighetstrycket: Karakteristiska hastighetstrycket
Vindlast: Vindlast