Just Wait...

Väntetid för tappvarmvatten

Beräknar hur lång tid det tar för tappvarmvatten att nå tappstället.

Väntetid

IndataResultat
Flödeq=
LängdL=mm
Rörtyp
Dimension
Tidt=ss

Väntetid för tappvarmvatten

IndataResultat
Flödeq=
Inner diameterDimmmm
LängdL=mm
Tidt=ss

Förklaringar

Premium funktioner ""

Ger möjligheten till att välja ett antal olika typer av rör från ett urval av leverantörer.

Flöde

Det dimensionerande flödet i den aktuela ledningen.

Di

Ett sätt att välja egna rör dimensioner istället för de fördefinierade under rörtyp med hjälp av att sätta en egen rörinnerdiameter.

Rörlängd

Avser den rörlängd ifrån tappstället till den punkt där varmvattencirkulationen är inkopplad.

Väntetid

Den rekomenderade minsta tiden att få varmvatten till tappstället är 15s vid ett flöde på 0,2 l/s.