Just Wait...

Spillvatten normflöde

Beräknar normflöden för spillvattenledningar.

Spillvatten normflöde

EnhetAntalFlödeSumma
stl/sl/s
Tvättställ
Vattenklosett
Diskbänk
Utslagsback
Utslagsback (större)
Golvbrunn
Tappventil
Summa normflöde
FrekvensfaktorK=
Sannoliktflödeqs=l/s

Förklaringar

Premium funktioner ""

Ger möjligheten till att få det sannolika flödet per automatik.

Summerar normflöden för ett angivet antal enheter som är kopplade till spillvattenledningen som kan användas för att välja vilken dimension på samlingsledningen som man bör välja.

Normflöde

Ett riktvärde för spillvatten som sätter de dimensionerande förutsättningarna för förbrukare dvs de olika apparaterna som är anslutna till spillvattensystemet. De värden som redovisas i tabellen täcker de mest vanliga varianterna av standard enheter, saknas ett lämpligt alternativ finns möjligheten att lägga till egna produkter med värden ifrån leverantörer eller egen uppskattade värden på flödet.

Enhet

Vilken typ av enhet som är ansluten till spillvattenledningen.

Antal

Det totala antalet av den specifika enhets typen som är inkopplat på det spillvattensystemet som beräknas.

Flöde

Normflödet angivet per enhet. Flöden går att ändra till egna om så skulle önskas.

Sannolikt flöde

Det flöde som man förvänta sig i det aktuella röret vid en godtycklig tidpunkt.

Intermittent drift

Syftar på verksamheter där avloppet bara används då och då som tex bostäder, kontor eller liknande.

Frekvent drift

Motsvarar verksamheter där avloppet belastas förhållandevis ofta som tex sjukhus, skolor, hotell eller likvärdig verksamhet

Kontinuerlig drift

Motsvarar verksamheter där avloppet används mer eller mindre hela tiden som tex allmänna toaletter

Speciell drift

Syftar verksamheter som har särskillt stora krav på avloppet som tex laboratorium etc