Just Wait...

Storkök

Ger möjligheten att göra en uppskattning hur mycket ventilation ett kök kan behöva.

Storkök

AreaRek
flöde
Summa
flöde
m2l/s, m2l/s
Kök
Kallskänk
Grillning
Bakning
Förberedelserum
Leverans för varm mat
Diskrum
Avfallsrum ej kylt
Förråd
Kyl/frys
Summa

Ventilationsflöden

UtrustningFlöde
effekt
EffektAnvändar
faktor
AntalFrånluftTilluft
l/s per kWkWstl/sl/s
Tillufts faktor%
Summa

Kåpa

IndataResultat
Belastning
Breddb=mm
Djupd=mm
Fri höjdhd=mm
Flödeq=l/sl/s

Förklaringar

Premium funktioner ""

Ger mäjligheten att summera ihop flöden baserat på vilken utrustning köket är utrustat med.

Storkök

Med storkök avses kök av komersiell typ som är avsedda för tilaga mat för ett stort antal gäster som exempelvis kök i restauranger, skolor eller liknande.

Rekomenderat flöde

De flöden som ventilationen rekomenderas att ligga i mellan. Flödena kan varierar beroende på vilket typ av kök och på hur mycket det används.

Area

En uppskattning över hur stor yta som som den aktuella funktionen upptar i köket.

Kök

Denna yta är den del av storköket där maten tillagas.

Kallskänk

Avser den ytan i storköket där man tillagar och/eller hanterar kalla rätter som till exempel förrätter, efterrätter och sallader.

Diskrum

Området i storköket där disken hanteras och görs ren.

Avfallsrum

Den yta där avfall förvaras innan det fraktas vidare för destruktion.

Förråd

Rum eller yta där diverse saker förvaras som tillhör storköket.

Förvaring smutsrum

Område där man förvarar smutstvätten innan den går vidare för att tvättas.

Kyl/frys

Det område där man förvara kylda och/eller frusna varor.

Utrustning

Den aktuella köksapparaten.

Flöde/effekt

Det riktvärdes flöde som behövs för att föra bort den avgivande värmen per kilowatt timme.

Effekt

Den effekt som manskinen använder.

Användar faktor

En faktor som anger hur mycket apparaten används, konstant på motsvarar en 1:a

Antal

Antalet av den akteulla maskin typen.

Frånluft

Den luft som behövs för att för bort köksapparaternas värmeavgivning.

Tilluft

Den tillufts som behövs i köket för att kompensera den erfoderliga frånluften.

Tillufts faktor

Faktor som avser hur stor del av tilluften som ska kompenseras inom köket.

Belastning

Vilken typ av matlagning som sker under den aktuella kåpan. Vilket styrs av med vilken lufthastighet som kåpan suger med.

BelastningTyp av apparater
LättÅngkokare, kokkärl, stekpannor etc
MedelFritös, stekbord etc
TungKolgrill, halster etc

Bredd

Avser bredden på den aktuella kåpan.

Djup

Avser djupet på den aktuella kåpan.

Fri höjd

Avser den fria höjden mellan apparaten och underkanten på kåpan.

Formler

Kåpa:Kåpa
Effekt:Effekt