Just Wait...

Ideala gaslagen

Beräknar tryck, volym, temperatur eller substansmängd för en ideal gas.

Ideala gaslagen

IndataResultat
TryckP=kPakPa
Substansmängdn=molmol
TemperaturT=˚C˚C
VolymV=m3m3
Allmänna gaskonstantenR=J/(mol*K)

Förklaringar

Ideala gaslagen

Ideala gaslagen kan även kallas allmänna gaslagen. Den ideala gaslagen gäller endast för för ideala gaser det vill säga gaser där man inte tar hänsyn till molekylernas egenvikt och intermolekylära krafter.

Tryck

Det tryck som gasen har i sin aktuella behållare.

Substansmängd

Även kallat ämnesmängd är ett mått på hur många molekyler som finns i mängden. Mäts i mol.

Temperatur

Den temperatur som gaser håller.

Volym

Den aktuella volymen på gasen.

Allmänna gaskonstanten

Den allmänna gaskonstanten är en proportionalitetskonstant som är lika för alla gaser

Formler

Ideala gaslagen:Ideala gaslagen