Just Wait...

Reaktionskraft

Beräknar den reaktionskraft som uppstår vid strålmunstycket.

Reaktionskraft

IndataResultat
Munstycksdiameterd=mmmm
Munstyckstryckp=
ReaktionskraftF=NN

Förklaringar

Reaktionskraft

Den kraft som pressar munstycket bakåt då vattnet forsar ut.

Munstyckesdiameter

Diametern dvs storleken på munstycket.

Munstyckestryck

Det tryck som vattnet pressas fram med i slangen.

Formler

Reaktionskraft:Reaktionskraft