Just Wait...

Enheter

En sammanställning av ett antal olika enheter som används på sidan.

Enheter

StorhetBeteckningBenämningEnhet
AreaAkvadratmeterm2
Densitetρkilogram per sekundtvåkg/m2
Dynamisk viskositetηnewtonsekund per kvadratmeterNs/m2
EffektPwattW
ElasticitetsmodulEnewton per kvadratmeterN/m2
Elektrisk strömIampereA
Elektriskt flödeψCoulombC
Elektrisk fältstyrkaE(K)volt per meterV/m
Elektrisk spänningUvoltV
EnergiWjouleJ
Elmängd (laddning)QCoulombC
Flödeqkubikmeter per sekundm3
FrekvensfhertzHz
Friktionskoefficientμ
Hastighetvmeter per sekundm/s
ImpulsInewtonsekundNs
LjudintensitetsnivåLIdecibeldB
LjudtrycksnivåLpdecibeldB
Längdlmeterm
Längutvidgningskoefficientαper kelvinK-1
Kinematisk viskositetνkvadratmeter per sekundm2/s
KompressionsmodulKnewton per kvadratmeterN/m2
KraftFnewtonN
Mekanisk spänningσ, τnewton per kvadratmeterN/m2
ResistansRohmΩ
Specifik värmekapacitetcpjoule per kilgram kelvinJ/kg*K
Tidtsekunds
TemperaturTCelsius˚C
Tryckpnewton per kvadratmeterN/m2
TröghetsmomentJkilogrammetertvåkgm2
VolymVkubikmeterm3
Värme kapacitetCjoule per kelvinJ/K
Värme konduktivitetλjoule per meter kelvinJ/M*K
Värmegenomgångskoefficientκwatt per kvadratmeter kelvinW/m2*K
VärmemängdQjouleJ
Värmeövergångskoefficientαwatt per kvadratmeter kelvinW/m2*K