Just Wait...

Operationsventilation

Beräknar det minsta flödet som behövs för att uppnå en viss partikelkoncentration i ett operationsrum.

Operationsventilation

IndataResultat
Antal personern=stst
Källstyrkaqs=cfu/scfu/s
KoncentrationC=cfu/m3cfu/m3
LuftflödeQ=

Förklaringar

Luftflöde

Är det minsta flöde som behövs för att uppnå den önskade partikelkoncentrationen.

Källstyrka

Är ett mått på hur många partiklar som en person avger genom sin klädsel/klädsystem.

Koncentration

Det maximala antal partiklar per m3 som man vill uppnå i den aktuella lokalen.

Antal personer

Avser det dimensionerande antalet personer som befinner sig samtidigt i lokalen.

Formler

Operations ventilation:op-vent