Just Wait...

Ledningsfall

Beräknar höjden på spillvattenledning med fall.

Ledningsfall

Lutning
Starthöjdm
AvståndFallriktning
neråt
Fallriktning
uppåt
mmm
Position 0
Position 1
Position 2
Position 3
Position 4
Position 5
Position 6
Position 7
Position 8
Position 9
Position 10

Förklaringar

Lutning

Det fall som finns på ledningen för att spillvattnet ska rinna i rätt riktning. Vanligtvis ligger fallet på 7-10‰ beroende på vilken dimension ledningen har.

Starthöjd

Den höjd som beräkningen utgår ifrån dvs den högsta eller lägsta punkten i det tänkta systemet.

Avstånd

Är den delsträcka av spillvattenledning som beräknas.

Fallriktning neråt

Utgår ifrån den högsta punkten med en fallriktning neråt.

Fallriktning uppåt

Utgår ifrån den lägsta punkten med en fallriktning uppåt.