Just Wait...

Frekvens

Beräknar frekvensen beroende på vilka värden som finns tillgänliga.

Frekvens alternativ 1

IndataResultat
Tidt=ss
Frekvensf=HzHz

Frekvens alternativ 2

IndataResultat
Vinkelfrekvensω=rad/sHz
Frekvensf=HzHz

Förklaringar

Frekvens

Frekvensen är periodhastigheten hos en elektriskvåg d.v.s. antalet svängningar per sekund som vågen gör. Frekvens mäts i Hertz (Hz) vilket är en enhet som är härledd via SI-systemet och motsvarar 1 svängning per sekund.

Tid

Den tid som passerar under en period det vill säga en våglängd.

Vinkelfrekvens

Vinkelfrekvens kan även kallas rotationshastighet och är ett mått hur mycket ett föremål roterar runt sitt rotationscentrum. Vinkelhastighet mäts i SI-enheten radianer per sekund (rad/s). Radianer är en omskrivning för grader som underlättar matematiska beräkningar.

Formler

Frekvens alternativ 1:Frekvens alt 1
Frekvens alternativ 2:Frekvens alt 2