Just Wait...

Köldfaktor

Beräknar köldfaktorn.

Köldfaktor

IndataResultat
EffektbehovP=kWkW
KylkapacitetQ=kWkW
KöldfaktorCOPk=

Förklaringar

Köldfaktor

Köldfaktor eller COPk (Coefficient Of Performance) anger hur effektiv värmepumpen är genom att ta fram kvoten mellan effekten som värmepumpen avger med den effekt som tillförts kompressorn.

Effektbehov

Avser det el effekt som behövs för att driva värmepumpen.

Kylkapacitet

Hur stort kylkapacitet värmepumpen har.

Formler

Köldfaktor:Köldfaktor eller COP