Just Wait...

Köldfaktor

Beräknar köldfaktorn.

Köldfaktor

IndataResultat
EffektbehovP=kWkW
KylkapacitetQ=kWkW
KöldfaktorCOPk=

Omvandla mellan COP/EER/SEER

IndataResultat
KöldfaktorCOP=
EnergieffektivitetEER=
Säsongsanpassad energieffektivitetSEER=

Förklaringar

Köldfaktor

Köldfaktor eller COPk (Coefficient Of Performance) anger hur effektiv värmepumpen/kylmaskinen är genom att ta fram kvoten mellan effekten som värmepumpen avger med den effekt som tillförts kompressorn.

Effektbehov

Avser det el effekt som behövs för att driva värmepumpen/kylmaskinen.

Kylkapacitet

Hur stort kylkapacitet värmepumpen/kylmaskinen har.

Energieffektivitet

Energieffektivitet eller EER (Energy Efficiency Ratio) anger hur kyla som fås från kylmaskinen per tillför energienhet.

Säsongsanpassad energieffektivitet

Energieffektivitet eller SEER (Seasoal Energy Efficiency Ratio) anger EER fast över ensäsong med varierande temperatur.

Formler

Köldfaktor:Köldfaktor eller COP
EER:EER
SEER:SEER