Just Wait...

Buffert volym

Beräknar erfoderlig buffertvolym för mellanlagring av spillvatten.

Buffert volym

IndataResultat
Inkommande flödeqt=
Tömningstidtq=
Avgående flödeqa=
Buffert volymV=

Förklaringar

Att mellanlagra eller buffra spillvatten kan vara tillämpligt vid till exempel när man har stora och kortare störtflöden av spillvatten och man inte vill eller kan lägga en tillräckligt stort rör för att klara dessa fall.

Inkommande flöde

Är det flöde som fyller på buffertvolymen.

Tömmningstid

Den tid som tömningsflödet fyller buffertvolymen dvs under den tid som bufferten fylls på.

Avgående flöde

Avser flödet ut ur buffertvolymen och som går vidare ut på systemet.

Buffert volym

Den volym som man behöver lagra för att man ska klara av de förutsättningar som avgivits.

Formler

Buffert volym:Buffert volym