Just Wait...

Batteriventilation

Beräknar det flöde som behövs för att ventilera ett batterirum eller batteriskåp för att hålla vätgaskoncentrationen under den undre explosionsgärnsen (LEL, Lower Explosion Limit).

Batteriventilation

IndataResultat
Förtunningsfaktorv=
Genererad vätgasq=*10-3 m3/Ah
Säkerhetsfaktors=
Antal cellern=st
KapacitetCAh
Gasgenererande strömIgas=mA/Ah
FlödeQ=
Min areaA=cm2
Säkerhetsavståndd=mm

Gasgenererande ström

IndataResultat
Håll-/snabbladdningsströmIfloat/boost=mA/Ah
Gasavgivningsfaktorfg=
Säkerhetsfaktorfs=
Ström som genererar gasIgas=mA/Ah

Förklaringar

Beräknar det flöde som behövs för att ventilera ett batterirum eller batteriskåp för att hålla vätgaskoncentrationen under den undre explosionsgärnsen (LEL, Lower Explosion Limit).

Förtunningsfaktor

En faktor som anger hur stor den nödvändiga utspädningen av vätgasen är och är fastställ enl nedan:

(100%-4%)/4%=24

Genererad vätgas

Den mängd vätgas som genereras per Ah.

Säkerhetsfaktor

En generell säkerhetsfaktor.

Antal celler

Det totala antal celler som finns i batteriet eller batterierna.

Kapacitet

Avser märkkapaciteten på batteriet. För blybatterier gäller 10h kapaciteten medan för nickel-kadmiumbatterier (NiCd) är det 5h kapaciteten som sa användas i beräkningarna och vid båda fallen gäller att det är vid 20˚C

Gasgenererande ström

Den ström som vid laddning ger upphov till att vätgs bildas.

Flöde

Det beräkande flödet som behövs för att vätgas koncentrationen ska understiga 4%.

Min area

Den minsta fria area för in- repsektive utsläpp som krävs vid självdrag- eller naturlig ventilation.

Håll-/Snabbladdningsström

Om uppgifter för Ifloat och Iboost saknas kan nedanstående tabell med data användas för att bestämma Igas.

Fritt ventilerade
blybatterier
(Sb < 3%)
Ventilreglareade
blybatterier
NiCd-batterier
ventilerade celler
Gasavgivningsfaktorfg10,21
Säkerhetsfaktorfs555
Hålladdningsspänningufloat2,232,271,4V/cell
HålladdningsströmIfloat111mA/Ah
StrömIgas515mA/Ah
Snabbladdningsspänninguboost2,42,41,55V/cell
SnabbladdningsströmIboost4810mA/Ah
StrömIgas20850mA/Ah

Håll- och snabbladdningsströmmen ökar med ökande temperatur. Värdena i tabellen ovan gäller upp till ca 40˚C

Används rekombinerade cellventiler kan den gasgenererande strömmen Igasminskas till 50% av de ventilerade cellerna.

Gasavgivningsfaktor

En faktor som visar del av strömmen vid fulladdat batteri som genererar vätgas.

Säkerhetsfaktor

säkerhetsfaktor tar hänsyn till gammla eller felaktiga celler i batteriet.

Säkerhetsavstånd

Visar det avstånd ifrån batterierna där utspädningen av vätgasen till en säkernivå kan anses vara säkerställd. Avståndet kan varierar beroende på batteritillverkarens egna säkerhetsberäkningar eller mätningar.

Formler

Flöde:Flöde
Ström:Ström
Min area:Min area
Säkerhetsavstånd:Säkerhetsavstånd