Just Wait...

Kanal

Beräknar flöde eller hastighet samt tryckfallet genom en cirkulära eller rektangulära kanaler.

Tryckfall i en cirkulär kanal

Indata Resultat
Vald Mindre Större
Kanaldiameter d= mm mm
Flöde q= l/s
Medie temperatur t= ˚C
Material
Hastighet v= m/s m/s
Tryckfall Δp= Pa/m

Cirkulär kanal

Indata Resultat
Flöde q=
Kanaldiameter d= mm
Hastighet v= m/s m/s
Kinetisk viskositet ν= *10-6 m2/s
Densitet ρ= kg/m3
Materialets råhet k= mm
Tryckfall Δp= Pa/m

Tryckfall i en rektangulär kanal

Indata Resultat
Flöde q=
Höjd a=
Bredd b=
Medie temperatur t= ˚C
Material
Hastighet v= m/s m/s
Tryckfall Δp= Pa/m
Ekvivalent cirkulär diameter de= mm

Rektangulär kanal

Indata Resultat
Flöde q=
Höjd a=
Bredd b=
Kinetisk viskositet ν= *10-6 m2/s
Densitet ρ= kg/m3
Materialets råhet k= mm
Hastighet v= m/s m/s
Tryckfall Δp= Pa/m
Ekvivalent cirkulär diameter de= mm

Förklaringar

Premium funktioner ""

Ger möjligheten till att välja kanalmaterial och lufttemperatur samt för cirkulära kanaler beräknar för vald kanaldimnesion samt för en dimension större respektive en dimension mindre. Även tabellen för ytråhet blir synlig.

Flöde

Luftflödet i den beräknade cirkulära kanalen.

Kanaldiameter

Den aktuella cirkulära kanalens diameter. De diametrar som är valbara är de vanliga standard diametrarna som finns tillgängligt.

Kinematisk viskositet

Anger hur snabbt mediet sprider sig i förhållande till sin massa om den hälls ut på en plan yta. I ursprungsfallet är den inematiska viskositeten satt vid luft vid 20˚C.

Dynamisk viskositet

Är proportionalitetsfaktor för den kraft som åtgår för att parallellförskjuta en yta relativt en annan, om spalten mellan dessa ytor är fylld av en viskös vätska eller gas.

Densitet

Densitet eller volymmassan är en SI enhet och är ett mått på ett specifikt ämnes täthet dvs massa per volymenhet. En synonym till densitet som ibland kan förekomma är specifik vikt. I ursprungsfallet är densiteten satt vid luft vid 20˚C.

Bredd

Bredden på den aktuella rektangulära kanalen.

Höjd

Höjden på den aktuella rektangulära kanalen.

Ekvivalent cirkulär diameter

Visar hur stor en motsvaranade cirkulär kanal skulle behöva vara för att uppnå samma värden som för den aktuella rektangulära.

Tryckfall

Rörets tryckfall motsvarar den kraft som behövs för att förflytta mediet i det aktuella röret 1 meter.

Hastighet

Hasigheten på mediet i röret.

Materialets råhet

En materialkonstant som visar hur slätt kanal materialet är. Tabellen nedan visar ett urval av olika material med tillhörande materialkonstant.

Formler

Flöde: Flöde
Hagen-Poiseuille: Hagen-Poiseuille Tryckfallsberäkning för laminärtflöde.
Darcy-Weisbach: Darcy-Weisbach Tryckfallsberäkning för turbulentflöde.
Colebrook-White: Colebrook-White
Serghides: Serghides Approximativ lösning på Colebrook-White
Serghides del 1
Serghides del 2
Serghides del 3
Reynolds tal: Reynolds tal
Hydraulisk diameter: Hydraulisk diameter
Dynamisk viskositet: Dynamisk viskositet
Ekvivalent cirkulär diameter: Ekvivalent cirkulär diameter