Just Wait...

Nuvärde

Beräknar nuvärdet på en investering.

Nuvärde

IndataResultat
InvesteringI=kkrkkr
Räntar=%%
Tidt=årår
NuvärdeNV=kkrkkr

Förklaringar

Investering

Kostnaden för den aktuella investeringen.

Ränta

Bankränta alternativt kalkylräntan som används för investeringar.

Tid

Är den tid då lånet/investeringen ska vara återbetald.

Nuvärde

Nuvärde är det beräknade värdet av en investerings framtida kassaflöde. Investeringen är lönsam om nuvärdet överstiger investeringskostnaden.

Formler

Nuvärde:Nuvärde