Just Wait...

Vindkylning

Beräknar vindens inverkan på den upplevda temperaturen.

Vindkylning

IndataResultat
TemperaturT=˚C˚C
Vindhastighetv=m/sm/s
Upplevd temperaturTv=˚C˚C

Förklaringar

Temperatur

Den temperatur som det är utan att vinden har någon inverkan.

Vindhastighet

Avser hastigheten på vinden som påverkar den upplevda temperaturen.

Upplevd temperatur

Den tempertur som upplevs i och med att vinden ger en kylande effekt.

Formler

Vindkylning:Vindkylning