Just Wait...

Garageventilation

Beräknar en uppskattning av luftflödet som behövs för att ventilera ett garage.

Garageventilation

IndataResultat
Installationsfaktorfg=
Kolmonoxidhalt uteCOu=ppm
Kolmonoxidhalt tillåtenCOt=ppm
CO-flödeqCO=m3/h
LuftflödeQ=m3/h

CO flöde

Parkerings omsättningP=%
Densitet COρCO=kg/m3
Motor typKörsträckaParkerings-
platser
CO flöde
(m)(st)(m3/h)
Summa

Förklaringar

Premium funktioner ""

Tillgång till tabellvärden över parkeringsomsättning

Parkerings omsättning

Avser hur stor del av parkeringsplatserna som växlas varje timme. Vilket kan variera kraftigt beroende på parkeringsanläggning.

Tabell över lämpliga värden

Densitet CO

Densiteten för kolmonoxid vid en vald temperatur, i utgångsläget satt vid 20ºC

Emissionsvärde

En faktor som avser hur mycket kolmonoxid som en motor avger beroende på hur varm och hur lång körstäcka i garaget man kör.

Installationsfaktor

En faktor som beror på vilken typ av ventilationsanläggning som används.

Impulsanläggning1,0
Kanalbaserad anläggning1,25-1,5

Kolmonoxidhalt ute

Den kolmonoxidhalt som finns i uteluften.

Kolmonoxidhalt tillåten

Den högsta tillåtna kolmonoxidhalten i anläggningen.

Luftflöde

Det uppskattade luftflödet som krävs för att hålla nere kolmonoxidhalten i parkeringsanläggningen.

CO-flöde

Det koldixid flöde som avges av bilarna som körs i anläggningen.

Formler

Luftflöde:Luftflöde
Koldioxdflöde:Koldioxdflöde