Just Wait...

Utjämningsmagasin

Beräknar volymen samt antal moduler för ett utjämningsmagasin för ett dagvattensystem.

Utjämningsmagasin

IndataResultat
AreaA=
RegnvarighetRv=min
RegnåterkomstRå=år
Avrinningskoeffψ=
Utflödeq=
VolymV=
Modulmagasin
Typ
Antaln=st
AreaA=m2
HöjdH=m

Utjämningsmagasin

IndataResultat
AreaA=
RegnintensitetI=l/(s*m2
Regn varighett=
Avrinningskoeffψ=
Utflödeq=
VolymV=
Modulmagasin
Breddb=
Höjdh=
Djupd=
Utnyjandegradu=%
Antaln=st

Förklaringar

Premium funktioner ""

Ger möjligheten till att välja ett antal olika typer av modul från ett urval av leverantörer samt tillgång till tabell nedan.

Area

Den area som det rengnar på och magasinet förväntas ta hand om.

Regnintensitet

Hur intenst regnet är det vill säga hur mycket vatten som hamnar per yta.

Regn varighet

Hur lång tid det dimensionerande regnet varar.

Avrinningskoeff

En koefficent som beror på hur stor del av regnet som träffar den tänkta ytansom kommer hamna i magasinet

Utflöde

Det största tillåtna utflödet ur magasinet.

Volym

Den volym som behöver maganiseras.

Modulmagasin

Avser dimensionerna samt hur stor del av modulen som kan utnyttjas till vätskevolymen.

Antal

Det antal moduler som behövs för att uppnå en tillräckligt stor volym i magasinet.

Regnvarighet & Regnåterkomst

Dessa värden ger en regnvolym på ytan enligt tabell nedan.

Area

Avser den totala arean av det totala magasinet i en våning andra konfigurationer kan vara möjlig beroende på tillverkare..

Formler

Magasinvolym:Magasinvolym