Just Wait...

Köldmedier

Egenskaper för olika köldmedium

Etylenglykol

Egenskaper- Låg viskositet
- Giftigt
- Färglös och luktlös vätska
- Vattenlöslig
- Relativt lågt pris
Kemisk formelC2H4(OH)2
Molmassa62,068g/mol
Smältpunkt-13˚C
Kokpunkt198˚C
Fryspunktsdiagram Fryspunkt etylenglykol

Propylenglykol

Egenskaper- Hög viskositet
- Lägre giftighet
- Oljig, färglös vätska
- Vattenlöslig
Kemisk formelC3H6(OH)2
Molmassa76,0944g/mol
Smältpunkt-59˚C
Kokpunkt188,2˚C

Etylalkohol

Egenskaper- Starkt korrosivt
- Brandfarligt
- Färglös
- Vattenlöslig
- Biologiskt nedbrytbart
- Hög viskositet
- Relativt lågt pris
Kemisk formelC2H5(OH)
Molmassa46,069g/mol
Smältpunkt-114,3˚C
Kokpunkt78,4˚C

Kalciumklorid

Egenskaper- Starkt korrosivt
- Vita kristaller
- Vatten lösligt
- Brännbar
- PH 8-10
- Goda termodynamiska egenskaper
Kemisk formelCaCl2
Molmassa110,98g/mol
Smältpunkt782˚C
Kokpunkt1635˚C

Kaliumkarbonat

Egenskaper- PH ~12
- Luktar skarpt
- Vatten lösligt
- Korrosiv
- Farlig och irriterande för hud och ögon
Kemisk formelK2CO3
Molmassa254.9962g/mol

Ammoniak

Egenskaper- PH ~12
- Luktar skarpt
- Vatten lösligt
- Mycket korrosiv
- Mycket liten påverkan på ozonskiktet eller västhuseffekten
- kan orsaka irriterande för lungor, hud och ögon
Kemisk formelNH3
Molmassa17.0304g/mol

Glycerin

Egenskaper- PH ~7
- Mycket hör viskositet vid låga temperaturer.
- Vatten lösligt
- Mild lukt
Kemisk formelC3H5(OH)3

Metylalkohol

Egenskaper- Mycket giftig vid förtäring, kan vara dödlig vid inhalering
- Kan orsakar berusning, synrubblighet, kramper och hjärnskada.
Kemisk formelCH3OH
Molmassa32.0366g/mol