Just Wait...

Regnintensitet

Beräknar det största nedfallet man förvänta sig inom den satta tidsaspekten.

Regnintensitet

IndataResultat
Nederbördens varighett=min
Tid mellan regn.T=år
Parameter enl figur nedanZ=
Sannolik regnintensitetis=l/s

Förklaringar

Regnintensitet

Regnintensitet är det största nedfallet man förvänta sig inom den satta tidsaspekten. Formeln ger en god överensstämmelse med verkligheten för tidsperioder upp till 10år.

Nederbörds varighet

Avser den tid då det dimensionerande regnet varar.

Tid

Avser tiden mellen vilken de dimensionerande regnen förkommer. Vanligen mellan används ett tidspann på 5-10 år mellan de dimensionerande regnen.

Z-parameter

En parameter som avser hur intensiteten variera beroende på var i landet man befinner sig. Enligt SMHI har Hallands och Bohusläns östra gräns den största regnintensiteten medan de lägsta åter finns utmed östersjökusten och in över Östergötland fram till och med Vänern.

Nedan redovisas hur z-parametern varierar över landet.

Z parameter för regnintensitet

Formler

Sannolik regnintensitet:Regnintensitet del 1
Regnintensitet del 2
Regnintensitet del 3
Regnintensitet del 4