Just Wait...

Rektangel

Beräknar geometrier för en rektangel.

Rektangel

IndataResultat
BreddB=
HöjdH=
OmkretsOR=
AreaAR=
LängdL=
VolymVR=
Yt areaAK=

Förklaringar

Bredd

Avser bredden på en rektangel.

Höjd

Avser höjden på den aktuella rektangeln.

Omkrets

Redovisar hur stor omkretsen på den aktuella rektangeln blir.

Area

Redovisar hur stor arean på den aktuella rektangeln blir.

Längd

Avser utsträckningen eller längeden på rektangeln

Volym

Redovisar hur stor volym som rektangeln eller kuben innehåller.

Yt area

Redovisar hur yta den aktuella rektangeln eller kuben har.

Formler

Rektangel omkrets:Rektangel omkrets
Rektangel area:Rektangel area
Rektangel volym:Rektangel volym
Yt area:Rektangelyt area