Just Wait...

Avdunstning

Beräknar hur stor vattenavdunstningen beroende på bassängtyp och storlek.

Avdunstning

IndataResultat
BassängareaA=m2
Vattentemperturtv=˚C
Rumstemperaturtl=˚C
Rummets RHtl=%
Bassäng typ
Avdunstningshastighet

Avdunstning

IndataResultat
BassängareaA=m2m2
Mättat ångtryck vid vattentempPv=
Partiellt ångtryck vid lufttempPl=
Avdunstningsfaktorε=
Avdunstningshastighetvav=

Förklaringar

Premium funktioner ""

Ger möjligheten att beräkna avdunstningen med hjälp av temperaturer istället för ångtryck.

Bassängarea

Den totala vattenytan i bassängen.

Mättat ångtryck vid vattentemp

Det ångtryck som finns precis ovanförvatten ytan.

Partiellt ångtryck vid lufttemp

Ångtrycket vid lufttemperaturen i det aktuella rummet.

Avdunstningsfaktor

En erfarenhetsfaktor beroende på vilken typ av pool och hur den används.

Typ av poolAvdunstningsfaktor
Övertäckt bassäng0,5
Stillastående bassäng5
Privatpool med måttlig användning15
Simhall med normal användning20
Äventyrsbad28
Vågbassäng35

Vattentemperatur

Temperaturen på vattnet i bassängen.

Rumstemperatur

Temperaturen på rummet runt bassängen.

Rummets RH

Den relativa fuktigheten som är i det aktuella rummet.

Formler

Reynolds tal:Reynolds tal