Just Wait...

Kallras

Beräknar hur stort kallraset från en kall yta blir samt om konvektionen från radiatorn är tillräckligt.

Kallras

IndataResultat
Temperatur rumTr=°C
Temperatur ytaTy=°C
Höjd ytahyta=m
Bredd ytabyta=m
Temperatur radiatorTrad=°C
Höjd radiatorhyta=m
Bredd radiatorbrad=m
Hastighet kallrasvkall=m/s
Flöde kallrasqkall=m/s
Hastighet radiatorvrad=m/s
Flöde radiatorqrad=m/s
Kallras upphävt

Hastighet

IndataResultat
Temperatur rumTr=°C°C
Temperatur ytaTy=°C°C
Höjd ytah=mm
Hastighet kallrasv=m/sm/s

Flöde

IndataResultat
Temperatur rumTr=°C°C
Temperatur ytaTy=°C°C
Höjd ytah=mm
Bredd ytab=mm
Flöde kallrasq=

Förklaringar

Höjd yta

Avser höjden på den kalla ytan som ska beräknas.

Höjd radiator

Avser höjden på den radiator som står under den kalla ytan.

Temperatur rum

Avser temperatur i det aktuella rummet

Temperatur yta

Är temperaturen på den ytan som skapar kallraset.

Temperatur radiator

Avser medeltemperatur på radiatorn som ska upphäva kallraset.

Bredd yta

Avser bredden på den kalla ytan som ska beräknas.

Bredd radiator

Avser bredden på den radiator som står under den kalla ytan.

Flöde kallras

Det luftflöde som skapas av kallraset.

Flöde radiator

Det luftflöde som skapas av konvektionen i radiatorn.

Hastighet kallras

Avser hastigheten på den fallande luften från den kalla ytan.

Hastighet radiator

Avser hastigheten på den stigande luften från radiatorn.

Formler

Hastighet:hastighet
Flöde:Flöde
Impuls:Impuls