Just Wait...

Cirkel

Beräknar geometrier för en cirkel.

Cirkel

IndataResultat
Diameterd=Cirkel
OmkretsOc=
AreaAc
LängdL=
VolymVc=
Tjocklekt=
Material areaAMa=
Media areaAMe=
Material volymVMa=
Medie volymVMe=

Förklaringar

Diameter

Avser den aktuella cirkelns diameter.

Omkrets

Redovisar vad omkretsen blir på cirkeln med den angiva diametern.

Area

Redovisar vad arean blir på cirkeln med den angiva diametern.

Längd

Avser hur lång cirkelns utstäckning är.

Volym

Visar hur stor volymen blir i den utsträckta cirkelns volym.

Tjocklek

Avser godstjockleken på en cirkel om man ser det som ett rör.

Material area

Den beräknande tvärsnittsarean på godset ett rör.

Media area

Den beräknande tvärsnittsarean på hålrummet där olika medier kan strömma i ett rör.

Material volym

Den beräknande volymen på godset ett rör.

Media volym

Den beräknande volymen på hålrummet där olika medier kan strömma i ett rör.

Formler

Cirkel omkrets:Cirkel omkrets
Cirkel area:Cirkel area
Cirkel volym:Cirkel volym