Just Wait...

Förband

Beräknar hur mycket last ett förband kan ta upp.

Skruvförband

IndataResultat
DragkraftFs=
Antal skruvarn=stst
Skruvdiameterd=
LängdL=
FörbandskraftFsvd=

Förklaringar

Formeln för skruvförband gäller under förutsättningarna att alla skruvar har samma diameter och längden L understiger 15*d

Dragkraft

Den kraft som försöker dra isär förbandet.

Antal skruvar

Det antal skruvar som finns i förbandet.

Skruvdiameter

Avser diametern på var och en av den enskilda skruvarna.

Längd

Avser längden på förbandet i enlighet med nedanstående figur.

Skruvförband

Förbandskraft

Den kraft förbandet kan klara innan skruvarna går av.

Formler

Skruvförband:Skruvförband