Just Wait...

Resistor

Beräknar olika ut tiden för olika tidberoende tillstånd.

Resistor impedans

InduktansL=HH
KapacitansC=FF
ImpedansZ=ΩΩ

Resistor med fyra band

Färg1:a bandet2:a bandet3:e bandet4:e bandet
MultiplikatorTolerans
SvartSvart00x100
BrunBrun11x101± 1%
RödRöd22x102± 2%
OrangeOrange33x103
GulGul44x104
GrönGrön55x105± 0,5%
BlåBlå66x106± 0,25%
ViolettViolett77x107± 0,1%
GråGrå88x108± 0,05%
VitVit99x109
GuldGuldx10-1± 5%
SilverSilverx10-2± 10%
Ingen± 20%

Resistor med fem band

Färg1:a bandet2:a bandet3:e bandet4:e bandet5:e bandet
MultiplikatorToleransTemp. koeff
SvartSvart000x100
BrunBrun111x101± 1%100ppm
RödRöd222x102± 2%50ppm
OrangeOrange333x10315ppm
GulGul444x10425ppm
GrönGrön555x105± 0,5%
BlåBlå666x106± 0,25%
ViolettViolett777x107± 0,1%
GråGrå888x108± 0,05%
VitVit999x109
GuldGuldx10-1± 5%
SilverSilverx10-2± 10%
Ingen± 20%

Resistor med sex band

Färg1:a bandet2:a bandet3:e bandet4:e bandet5:e bandet6:e bandet
MultiplikatorTolerans
SvartSvart000x100
BrunBrun111x101± 1%
RödRöd222x102± 2%
OrangeOrange333x103
GulGul444x104
GrönGrön555x105± 0,5%
BlåBlå666x106± 0,25%
ViolettViolett777x107± 0,1%
GråGrå888x108± 0,05%
VitVit999x109
GuldGuldx10-1± 5%
SilverSilverx10-2± 10%
Ingen± 20%

Förklaringar

Resistans

Resistans är en strömbegränsande förmåga hos en elektriskkrets dvs vilket motstånde som finns i kretsen. Resistans mäts i ohm (Ω).

Induktans

Induktans är ett mått förhållandet mellan strömstyrkan och det magnetiska flödet. Induktansen i en krets motverkar förändringar av strömmen som passerar en spole. Enheten för induktans är Henry (H) eller alternativt Weber per ampere. 1 H är i de flesta fall en mycket hög induktion där av används till exempel mH etc istället.

Konduktans

Elektrisk konduktans eller ledningsförmågan visar hur pass bra den aktuella ledaren leder strömmen. Konduktansen är inversen till resistans och mäts i enheten siemens (S).