Just Wait...

Jordfelströmmar

Beräknar jordfelströmmarna för luftledning respektive kabel.

Luftledning

IndataResultat
SpänningUH=VV
LängdLL=
StrömIc=AA

Kabel

IndataResultat
SpänningUH=VV
LängdLL=
Isolering
StrömIc=AA

Förklaringar

Spänning

Avser den spänning som leds genom huvudledningen.

Ström

Den kapacativa ström som ledningen genererar.

Längd

Avser längden på huvudledningen.

Formler

Jordfelsström luftledning:Jordfelsström luftledning
Jordfelsström kabel:Jordfelsström kabel